ویدئوهای آموزشی

آزمایش قند ناشتا(FBS)

آزمایش قند ۲ ساعته بعد از صبحانه(۲hpp)

علت مقاومت آنتی بیوتیکی

نحوه صحیح شستشو دست ها

آزمایش غربالگری قبل از تولد جنین

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی طی ۱۰ سال گذشته

نحوه انجام آزمایش کشت ادرار(پارت سوم)

نحوه انجام آزمایش کشت ادرار(پارت دوم)

نحوه انجام آزمایش کشت ادرار(پارت اول)